Evidenţa electronică a ajutoarelor sociale

Autentificare clientiNu aveti cont ? Solicita un cont demo

Daca considerati ca programul software corespunde necesitatilor existente la serviciul de asistenta sociala din cadrul primariei dvs va putem pune la dispozitie GRATUIT o versiune demonstrativa

Avantaje

Operatiunile de instalare, configurare, instruire utilizatori, service si asistenta tehnica se pot efectua de la distanta, prin Internet. Datorita acestui fapt programul este accesibil oricarei primarii, indiferent de localizarea geografica, de bugetul acesteia sau de unitatea teritoriala administrata (comuna, oras, municipiu etc).

Parteneri

Prezentare

Programul software AsistentaSociala este destinat PRIMARIILOR si compartimentelor de asistenta sociala din cadrul acestora fiind adaptat conform Legii 196/2016 si a HG 1154/2022.

Programul respecta cerintele HG 559/2017 - permite unificarea ajutoarelor sociale intr-un singur dosar si de asemenea include si formularul Anexa 1.a – Cererea simplificata. Este permisa si emiterea unei singure dispozitii pentru mai multe ajutoare intr-un formular sau individual pe fiecare ajutor in parte in functie de optiunea utilizatorilor din primarii

Programul ajuta la evidenta electronica a dosarelor pentru VMI (venitul minim de incluziune) intocmite conform Legii 196/2016. De asemenea, programul include si un modul pentru evidenta AIL (ajutorului pentru incalzire) si a SUPE (suplimentului pentru energie) conform Legii 226/2021 si HG 1073/2021.

Pe langa ajutoarele de mai sus a fost inclusa si evidenta altor forme de asistenta sociala:

 • INDEMNIZATIA LUNARA / ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP
 • STIMULENTUL EDUCATIONAL
 • ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
 • INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI
 • STIMULENTUL DE INSERTIE
 • INDEMNIZATIA SI SPRIJINUL LUNAR


Functii si rapoarte incluse in program

Dintre functiile programului mentionam

 • salvarea in baza de date a CERERILOR de acordare a ajutorului social, alocatiei de sustinere, ajutorului pentru incalzire etc
 • adaugarea de VERIFICARI TEREN / ANCHETE SOCIALE la dosar, cu optiunea de a crea o ancheta sociala pornind de la datele salvate in precedenta
 • completarea automata pentru FISA DE CALCUL, pentru dosarele de ajutor social
 • emiterea de DISPOZITII ale primarului privind acordarea / neacordarea / modificarea / suspendarea / incetarea dreptului la ajutorul social sau alocatia de sustinere, dupa caz.
 • generarea in format Word pentru IMPRIMARE A DOCUMENTELOR mentionate (cerere, ancheta etc)
 • posibilitatea de a adauga date despre ACTELE ATASATE DOSARULUI (adeverinte, certificate etc) si de a seta alerte cu privire la data de expirare a acestora
 • evidenta si gestiunea electronica a ZILELOR DE MUNCA pe care le au de efectuat beneficiarii de venit minim de incluziune si a efectuarii sau ne-efectuarii acestora, precum si a persoanelor desemnate sa le efectueze.
 • existenta unui ISTORIC AL DOSARULUI, care permite urmarirea evolutiei acestuia in timp (perioadele in care a fost in plata, perioada in care a fost suspendat etc)

Rapoartele incluse in program :

 • situatiile centralizatoare solicitate de AJPS cu dispozitiile emise de primarie (atat pentru stabilire plati drepturi noi cat si pentru modificare / suspendare etc).
 • centralizatorul platilor de efectuat prin AJPS, generat in format Excel sau Word
 • situatia cu nr de ore / zile pe care le au de executat beneficiarii Legii 416, precum si alte situatii si tabele cu zilele de munca care pot fi tiparite si afisate la sediul primariei
 • lista persoanelor apte de munca
 • rapoartele statistice cerute de legislatia in vigoare
 • centralizatoare ale persoanelor (titulari sau alte persoane inscrise in dosar) grupate pe diverse categorii (liste cu elevii ce invata la o anumita unitate scolara, liste cu persoanele apte de munca si aflate in cautarea unui loc de munca etc)